Kontakt

KONTAKT

Spesh s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
IČO: 48 322 865
IČ DPH: SK2120137624
DIČ: 2120137624
Obchodný register Okresný súd Bratislava I,
vložka č. 108836/B, oddiel Sro
tel: +421 905 610 343
email: obchod@aquapeople.sk